Pirmsskolas izglītības iestādes  „Saulespuķe” adrese un agrākā piederība

        Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”(turpmāk PII „Saulespuķe”) atrodas Īslīces SOS bērnu ciemata teritorijā, Imantās 1, Bērzkalnos, Īslīces pagastā, Bauskas novadā un no 1997.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 1.jūlijam darbojās kā SOS pirmsskolas izglītības iestāde (tautā pazīstams kā SOS Kinderdorf bērnudārzs).

PII „Saulespuķe” dibināšana

       PII „Saulespuķe” dibināta 2011.gada 1.jūlijā  (Rundāles novada domes lēmums 2011.gada 24.februārī, protokola Nr.2.,2.punkts). Izglītības iestāžu  reģistrā Izglītības un zinātnes ministrijā pirmsskolas izglītības iestāde reģistrēta 2011.gada 6. jūlijā. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība izdota 2011.gada 20.jūlijā, apliecības Nr.90009593090.

Mūsu vērtības

  • vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis  bērns tiek pielāgots esošai videi;
  • apkārtējā vide ir labvēlīga visiem bērniem un pieaugušajiem;
  • bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc individuāla plāna, pamatojoties uz bērna stiprajām pusēm;
  • visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;
  • katram bērnam tiek sniegts atbalsts, kāds viņam nepieciešams, lai pilnībā izmantotu konkrētā   bērna potenciālu;
  • neatkarīgi no spējām, dzimuma, sociālās izcelsmes, rases vai ticības ikviens bērns tiek pieņemts un pozitīvi novērtēts;
  • grupu skolotājas, skolotāju palīdzes, citi speciālisti un darbinieki, ir teorētiski un praktiski sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir īpašās vai speciālās vajadzības, un strādā komandā, komandas darbā iekļaujot arī bērna vecākus/aizbildņus;
  • komanda strādā radoši un aizvien meklē jaunus ceļus bērna attīstības labā.