Aktualitātes

2015.g. 2.decembrī speciālā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe” notika svētki, jaunās, 5.grupas “Taurenīši” atvēršana.

 Līdz šim iestādē darbojās četras bērnu grupas, nu ir piecas bērnu grupas. Mazo bērnu grupiņa tika pārcelta uz “jauno” māju, kuru SPII “Saulespuķe” īrē no Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas. Līgums par nomu tika noslēgts 1.oktobrī. Divu mēnešu laikā jaunā mājiņa tika izremontēta un iekārtota bērnu grupas vajadzībām. 

 Lielajā pirmsskolas izglītības ēkā atbrīvojās viena grupas telpa, kurā iekārtotas darbnīcas un atpūtas centri. Paredzēts, ka šo grupu ik pa laikam apmeklēs tie bērni no citām bērnu grupām, kuriem nepieciešama emocionāla un fiziska atpūta,  individuāla palīdzība, lai nodrošinātu attīstības vajadzības. Pārsvarā gadījumos tie ir bērni ar autisma spektru un bērni ar uzvedības traucējumiem. Visas dienas laikā šajā grupā ir līdz 7 bērniem, bet apmeklējuma ilgums  ir individuāli noteikts, sākot no 1 stundas un atbilstoši katra bērna vajadzībām.

Jaunā modeļa ieviešana palīdzēs veiksmīgāk risināt bērnu iekļaušanu un socializāciju izglītības vidē.