1. grupa "Bitītes" 2016./2017. mācību gada mērķi un uzdevumi.

1. Sekmēt bērna veiksmīgu adaptāciju grupā, sadarbībā ar iestādespsihologu:

1.1. nodrošināt labvēlīgu psiholoģisko gaisotni grupā,
1.2. iepazīstināt bērnu ar grupas un iestādes telpām - ko katrā notām dara (grupas telpa, palīgtelpas, ēdamzāle, sporta zāle),
1.3. sarunas ar vecākiem par bērna attīstības un vecumposmaīpatnībām un ģimenes lomu bērna adaptācijas laikā.

2. Attīstīt bērna pašaprūpes prasmes.

2.1. atpazīt savu apģērbu un personiskās lietas, lietot savu dvieli,atpazīt zīmīti,
2.2. rosināt lūgt pieaugušā palīdzību nepieciešamības gadījumā,
2.3. attīstīt prasmes pieaugušo palīdzību un patstāvīgi mazgātrokas, tīrīt zobus, lietot tualeti.

3. Nostiprināt un aizsargāt bērna drošību un veselību ( izglītojamodrošība grupā, rotaļu laukumā un pastaigās).

4. Aktivizēt bērna runas un valodas attīstību, izmantojot pirkstiņuspēles un ritmiskās rotaļas.

5. UNESCO programmas realizēšana un īstenošana visu mācību gadagarumā, realizēšanas procesā iesaistīt un ieinteresēt vecākus partēmu "Vispasaules ūdens diena."

SPII "Saulespuķe" skolotājas
Daiga Saulīte, Gita Rīgava