PII "Saulespuķe" īsteno sekojošas mācību programmas: 

     1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111.

     2. 6 licencētas speciālās pirmsskolas  izglītības programmas:

 • izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311;
 • izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511;
 • izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;
 • izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811;
 • izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, kods 01015411;
 • izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 01015911.

     3. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods                  01015211.

     Pirmsskolas izglītības programma un speciālā pirmsskolas izglītības programma saturiski ir gandrīz vienādas, galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus, individuāli vai mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot katra bērna kvalitatīvu attīstību, atbilstoši bērna spējām un veselībai.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu bērniem viņu attīstībā, iestādē ir mājīgas telpas un guļamstāvi 4-ām bērnu grupām, mūzikas, sporta zāle, foajē ar skatuvi un interaktīvo klasi, logopēda kabinets, Montesori pedagoģijas kabinets un latviešu valodas klase mazākumtautību bērniem, fizioterapijas zāle, masāžas kabinets.
Ikdienā, atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām, iestādē tiek nodrošināts Montesori pedagoga, psihologa, masiera, fizioterapeita, latviešu valodas skolotāja, attīstības eksperta, logopēda, koriģējošās vingrošanas speciālista, ārstniecības personas pakalpojums.

PII „Saulespuķe” ir ģimenei draudzīga iestāde

 • strādājam pēc iekļaujošas izglītības nosacījumiem;
 • iekļaujam grupā jebkuras licencētās pirmsskolas izglītības programmas bērnus;
 • ar bērniem, kuriem ir smagāki funkcionālie traucējumi, strādājam pēc individuāli sastādītas  programmas, kopā ar atbalsta komandu un bērna vecākiem, sastādot individuālo bērna attīstības plānu;
 • grupā tiek iekļauts 1-2 bērni ar smagiem funcionāliem traucējumiem, šiem bērniem ir nodrošināts asistenta pakalpojums, tas nozīmē, ka visas dienas garumā par bērnu rūpējas viņa asistents;
 • iestādes speciālisti konsultē jebkura bērna vecākus par vecākiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar bērna emocionālo un fizisko veselību;
 • iestādes ēka ir ekoloģiska: grīdas ir no dabīgā linoleja, logu rāmji ir no koka, grupas un kabineti aprīkoti ar koka mēbelēm, grupas sienas ir no labākās kvalitātes koka finiera, visās telpās ir ventilācijas lūkas un ventilācijas sistēmas.