Jūsu bērnus izglīto un aprūpē:

N.P.K.

Darbinieka vārds, uzvārds

Amats

1.

Agnese Čakša

Vadītājas pienākumu izpildītāja

2.

Sarmīte Šata

Vadītājas vietniece izglītības jomā

3.

Dina Medne

Lietvede

4.

Dzintra Lasmane

Izglītības psihologs

5.

Ilva Oboleviča

Logopēds

6.

Gianeja Zaļkalne

Speciālās izglītības pedagogs

7.

Baiba Gudaņeca

Sporta skolotāja

8.

Sandra Bergmane

Mūzikas skolotāja

9.

Jānis Rotšteins

Mūzikas terapeits

10.

Aija Bāliņa

Saimniecības pārzine

11.

Daiga Šulte

Pavāre

12.

Marita Šermuka

Pavāre

13.

Inta Ģedraite

Apkopēja

14.

Dainis Balodis

Autovadītājs/strādnieks

Grupa “Bitītes”

15.

Gita Rīgava

Pirmsskolas izglītības skolotāja

16.

Daiga Saulīte

Pirmsskolas izglītības skolotāja

17.

Iveta Kalniņa

Skolotāja palīgs

Grupa “Zinīši”

18.

Alise Grandovska

Pirmsskolas izglītības skolotāja

19.

Vineta Druveniece

Pirmsskolas izglītības skolotāja

20.

Inga Dorči

Asistents

21.

Lolita Zeltiņa

Skolotāja palīgs

Grupa “Rūķīši”

22.

Iveta Brūvere

Pirmsskolas izglītības skolotāja

23.

Jekaterina Nosuļa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

24.

Sanita Grandovska

Skolotāja palīgs

25.

Valentīna Maksimova

Asistents

Grupa “Ķipari”

26.

Sandra Demme

Pirmsskolas izglītības skolotāja

27.

Kristīne Bartkeviča

Pirmsskolas izglītības skolotāja

28.

Ineta Nosuļe

Skolotāja palīgs

29.

Amanda Ratiņika

Asistents

Grupa “Taurenīši”

30.

Linda Ratiņika

Pirmsskolas izglītības skolotāja

31.

Liāna Segliņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

32.

Sanita Hačikjana

Asistents

33.

Astrīda Kotāne

Skolotāja palīgs