Koriģējošā vingrošana

Baiba Gudaņeca

    Profesionālo izglītību ieguvusi Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā, iegūstot pedagoģijas bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī sporta skolotājas un aerobikas treneres kvalifikāciju (2000.g.)

   Liepājas Universitātē  apguvusi programmu “Speciālā izglītība pirmsskolā” (2011.g.)

   Rīgas Pedagoģijas  Izglītības un Vadības akadēmijā  apguvusi programmu ”Koriģējošā vingrošana pirmsskolā un sākumskolā”, iegūstot sertifikātu un tiesības  vadīt koriģējošās vingrošanas nodarbības pirmsskolā (2011.g.)

 

Speciālista pienākumos ietilpst:

  1.Veikt  bērnu stājas  vizuālu novērtēšanu mācību gada sākumā un beigās, veikt  analīzi par stājas dinamiku šajā laika  periodā.

  2.Vadīt grupu (līdz 8 bērni) un individuālās nodarbības bērniem 2 reizes nedēļā atbilstoši  vecuma grupai un stājas traucējumiem.

  3.Aizpildīt dokumentāciju Eliis.lv vietnē.

  4.Sadarboties ar iestādes grupu pedagogiem, atbalsta personālu ,bērnu vecākiem .

  5.Apmeklēt profesionālā pilnveides  kursus, seminārus, konferences