Logopēds

Ilva Oboleviča

Profesionālo izglītību apguvusi Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā.

Iegūta speciālās pirmsskolas, speciālās skolas skolotāja un logopēda kvalifikācija un bakalaura grāds, kas tiek pielīdzināts profesionālajam maģistra grādam un 5. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Logopēda pienākumos ietilpst:

  • Bērnu valodas un attīstības novērtēšana mācību gada sākumā un beigās.
  • Bērnu valodas korekcija visa mācību gada garumā individuālās un grupu nodarbībās.
  • Bērnu nodarbību kladīšu aizpildīšana, mājas darbu uzdošana.
  • Uzskates materiālu gatavošana.
  • Gatavošanās nodarbībām, atlasot resursus un meklējot idejas.
  • Konsultācijas vecākiem, grupu skolotājām.
  • Sadarbība ar iestādes speciālistiem, citiem logopēdiem, pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļiem.
  • Logopēdiskās dokumentācijas aizpildīšana.
  • Bērnu valodas novērtēšana  un novērtēšanas ziņojuma izveidošana pedagoģiski medicīniskajai komisijas un speciālistu apmeklējumiem.
  • Profesionālā pilnveide apmeklējot kursus, konferences, Latvijas Logopēdu Asociācijas (LLA) rīkotajās aktivitātēs.

Iestādes logopēde ir Latvijas Logopēdu Asociācijas biedre un no 2018.-2021. gadam  darbojās Rundāles novada Pedagoģiski Medicīniskajā Komisijā.