PASĀKUMU PLĀNS

janvāris-jūnijs 2017. gadā

MĒNESIS

PASĀKUMS

ATBILDĪGAIS

 

Janvāris

Kā es sajūtu ziemu?”

(radošo darbu izstāde, stāstījumi,pārrunas, sporta aktivitātes, eksperimenti utt.)

 

 

 

 

metodiķe, grupu skolotājas, mūzikas skolotājs

 

 

 

 

 

 

Februāris

Sveču mēnesis ( sveču izstādes, zīmējumi, aplikācijas utt.)

 

22.02. Sporta dienas “Metens brauca pār kalniņu”

Draudzības nedēļa no 13.02.

 

 

 

 

 

grupu skolotājas

 

 

 

sporta skolotāja, metodiķe

 

 

 

 

grupu skolotājas, metodiķe

 

Marts

 

Skani mana valodiņa (dzimtās valodas dienai veltīts pasākums )no 20.03.līdz 24.03.

 

Mākslas dienas( marta beigas, aprīļa sākums)

Pavasara smaržas, skaņas un krāsas

 

 

 

 

 

grupu skolotājas, metodiķe

 

 

 

 

grupu skolotājas, metodiķe, mūzikas skolotājs

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprīlis

 

 

13.04. plkst. 10.00- Lieldienas „Saulespuķē”

( izstādes grupās, atrakcijas, olu kaujas utt.)

 

 

 

 

 

 

 

grupu skolotājas, metodiķe, mūzikas skolotājs

 

 

 

 

 

 

 

Maijs

 

 

 

Mātes dienai veltīti pasākumi grupās

no 8.05. līdz 12.05.

25. maijs- izlaidums „Saulespuķē”

plkst. 16.00

 

 

 

 

mūzikas skolotājs, grupu skolotājas, iestādes vadītāja

 

 

 

 

piedalās visi iestādes darbinieki

 

 

 

 

Jūnijs

 

 

 

3. jūnijs- Rundāles novada svētki

21. jūnijs-Jāņu ielīgošana

 

 

 

 

 

iestādes vadītāja, darbinieki

 

 

metodiķe, mūzikas skolotājs