Psihologs

Dzintra Lasmane – Fiksa

Profesionālā izglītība un darbība: pirmsskolas pedagoģija, izglītības un skolu psiholoģija.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoģijas fakultāte.(2003) Maģistra grāds psiholoģijā. Psihologu reģistra Nr. 1000292.

Iestādes Atbalsta komandas vadītāja no 2014. gada.

Latvijas Skolu psihologu asociācijā no 2015 gada.

Rundāles novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā no 2019. gada.

Papildus izglītība:

Psiholoģiskā novērtēšana ar WISC-IV (2016), Ahenbaha uzvedības aptauju lietošana bērnu un pieaugušo novērtēšanai( 2017), Džimbas deviņu soļu drošības programma (2018).

Smilšu spēļu terapijas apmācības Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts ( no 2018).

Profesionālā pilnveide: Latvijas skolu psihologu asociācijas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Universitātes un citi apmācību semināri, konferences un kursi.

Daraba laiki:

Pirmdiena

8.00-14.00

Otrdiena

8.00-14.00

Trešdiena

8.00-15.00

Ceturtdiena

8.00-14.00

Piektdiena

8.00-13.00


 

Darba pienākumi:

  • Darbojas atbilstoši Psihologu likuma prasībām, veidojot sadarbību ar izglītojamā vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un speciālistiem, kas iesaistīti pirmsskolas vecuma bērna problēmu risināšanā.

  • Sniedz psihologa konsultācijas iestādes personālam un vecākiem par bērnu attīstības un audzināšanas jautājumiem.

  • Veic izglītojamā psiholoģisko izpēti, izpētes atzinumu sagatavošanu, izstrādā rekomendācijas mācīšanās grūtību, uzvedības vai emocionāla rakstura traucējumu, adaptācijas grūtību gadījumos, izvērtē bērna gatavību skolai.

  • Sagatavo atzinumus Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par atbalsta pasākumu nepieciešamību izglītojamajam.

  • Sniedz atbalstu un palīdzību konfliktsituāciju risināšanā un krīzes intervences gadījumos.

  • Piedalās un sniedz savus ieteikumus izglītojamā Individuālā plāna izveidē.

  • Vada Smilšu spēles terapijas nodarbības.