Taurenīši

Priecīgu un pozitīvām emocijām pilnu jauno mācību gadu! 

Šajā mācību gadā „Taurenīšu” grupā ir 8 bērni, 1 meitene un 7 zēni. Bērni ir zinātkāri, aktīvi un ar vēlmi atklāt jaunas lietas.

Paldies, „Taurenīšu” grupas bērniem, vecākiem par skaistajiem vēlējumiem, ziediem, Jauno mācību gadu uzsākot!!!
Ir liels prieks atkal redzēt jaunus taurenīšus mūsu grupā. Lēnām sākam viens otru iepazīt, sadraudzēties un sadarboties. Mūsu mērķis – radīt draudzīgu vidi, tā nodrošinot, lai bērns jūtas laimīgs, priecīgs, jo bērna smaids un smiekli liek mums priecāties par bērna sasniegumiem.

Rudens tika sagaidīts ar lielām svinībām bērnudārzā, 20. gadu jubileja. Grupiņā kopā gatavojām kopdarbu par tēmu – „Es un mans bērnudārzs”. Bērni čakli strādāja, grupiņā darbojās radošā darbnīciņa(krāsojām, aplicējām, zīmējām). Nedēļas ietvaros iestādes telpās un ārpus tām bērni piedalījās dažādās aktivitātēs – pūtām burbuļus, baudījām svētku gardo mielastu. Tas bija skaisti, neaizmirstami. Bērni bija sajūsmā.

Miķeļdienu gaidot priecājamies par bērnu un vecāku izdomu, ieguldīto darbu gatavojot rudens dārzeņu kompozīcijas. 
Novembra mēnesis grupiņā ir pagājis Latvijas dzimšanas dienas noskaņās. Kopā ar bērniem daudz esam runājuši, vērojuši, dziedājuši par un ap Latviju. Kopā ar citām grupiņām, svinīgā gaisotnē, tika nosvinēta Latvijas 99.gadu dzimšanas diena.

Decembrī „Taurenīšiem” ir gaidīšanas, prieka, pārsteiguma, draudzības, līdzjūtības un mīlestības mēnesis. Gatavojām dāvaniņas saviem mīļajiem, priecājāmies par savu skaisti izrotāto eglīti mūsu mājiņas terasītē. Ikdienu Ziemassvētku rūķītis iepriecina taurenīšus, ieliekot zeķē kādu pārsteigumu. Prieks bērniem ir liels! 14.decembrī beidzot esam sagaidījuši Ziemassvētkus „Taurenīšos”. Dziedam, dancojam, līksmojam, priecājamies un protams jauki kopā pavadām laiku. 

Lai vairotu kopības izjūtu un radītu svētku noskaņu, vecākus iepriecinājām ar mazu koncertiņu. Parādījām kā mēs protam dejot un kuras ir mūsu mīļākās Ziemassvētku dziesmiņas. Pēc jautrām rotaļām un dejām sēdāmies pie svētku galda, par kuru vienmēr parūpējas mūsu mīļie vecāki. Paldies jums!

Lai visiem jums un mums „Taurenīšu” grupā, pietiek spēks, izturība, iecietības, veselība un visam pāri, lai valda liela, liela mīlestība un prieks!

Ar laba vēlējumiem
„Taurenīši”

2016./2017. mācību gada mērķis un uzdevumi

Nodarbību saraksts