"Taurenīši"

 

   Grupā ir 8 jauki taurenīši - 6 zēni un 2 meitenes. Mēs reizēm esam tik bezrūpīgi un kustīgi kā taurenīši, kas lido jautrā dejā. Reizēm varam būt mierīgi un klusi kā rāmā pavasara nakts. Esam pozitīvi noskaņoti un ar smaidu satiekam katru jaunu dienu, ķerdami mirkli aizraujošiem, zināšanu pilniem piedzīvojumiem. Mēs esam radoši, dzīvespriecīgi, atsaucīgi, un darboties griboši bērni. Gribam zināt, prast, atklāt visu jauno un interesanto. "Taurenīšu" grupā ir brīva, atbalstoša atmosfēra. Esam draudzīgi, mīļi un izpalīdzīgi. Brīvajā laikā patīk salikt puzles, veidot radošos darbus. Mūsu grupas puišiem patīk darboties ar konstruktoriem, lego un pētīt enciklopēdijas. Mēs visu darām kopā: spēlējam spēles, dodamies pastaigās, vērojam, pētām, eksperimentējam, sportojam un svinam svētkus. Kopā mēs veidojam radošu un krāsainu vidi ar kopīgiem priekiem, sasniegumiem un gandarījumu. Grupiņas lielais atbalsts ir skolotāja palīgs Sanita vienmēr uztur kārtību un tīrību, neskatoties uz to, ka mēs mēdzam dažreiz sarūpēt nekārtības.

 

DIENAS RITMS "TAURENĪŠU"GRUPĀ

 

   7.00  - 7.30         Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.

   7.30  -  8.45        Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.

   8.45                     Brokastis.

   9.00  - 12.20       Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).

   12.20                   Pusdienas.

   13.00 - 15.00      Atpūta.

   15.00 - 15.30      Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.

   15.30                   Launags.

   16.00 - 18.00      Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.

   18.00 - 18.30      Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).