Taurenīšu nodarbību saraksts

NORISES LAIKS

INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA

PIRMDIENA

 • RĪTA APLIS
 • 9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (latviešu valodas dominante- runas un valodas attīstība,, klausīšanās)
 • Individuālais un apakšgrupu darbs
 • MŪZIKA( ritmika, mūzikas klausīšanās)
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

OTRDIENA

 • RĪTA APLIS
 • 9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (dabas zinību dominante)
 • 9.30 SPORTS

TREŠDIENA

 • RĪTA APLIS
 • 9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (sociālo zinību dominante-pašaprūpe, bērnu un pieaugušo saskarsme)
 • 9-30 SPORTS
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

CETURTDIENA

 • RĪTA APLIS
 • 9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (matemātikas dominante)
 • 9-30 SPORTS
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

PIEKTDIENA

 • RĪTA APLIS
 • 9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (mājturības un tehnoloģiju/vizuālās mākslas dominante)
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs