Bitīšu nodarbību saraksts 2017./2018.m.g.

NORISES LAIKS

INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA

PIRMDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm/Sociālo zinību un ētikas joma/
 • Zīmēšana/ Vizuālās mākslas joma/
 • Mūzika/ Mūzikas joma/  9.15
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

OTRDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Matemātika/Matemātikas joma/
 • Konstruēšana /Mājturības un tehnoloģiju joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 10.00
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

TREŠDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Rokdarbi /Mājturības un tehnoloģiju joma/
 • Daba / Dabas zinību joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 10.00
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

CETURTDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Runas un valodas attīstīšana/Latviešu valodas joma/
 • Veidošana /Vizuālās mākslas joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 10.00
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs
 PIEKTDIENA
 • RĪTA APLIS
 • Mūzika/ Mūzikas joma/  9.15
 • Aplicēšana /Mājturības un tehnoloģiju joma/
 • Runas un valodas attīstīšana/latviešu valodas joma/
 • Sports dabā//Fiziskās izglītības un veselības joma/
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs