Bitītes

 

2018./2019. mācību gads

Šogad bitītes ir papildinājuši savu stropu esam 17.bērni.  Bērnu vecums 2-3.gadi, 3-4.gadi un 4-5 gadi.

1.septembris – Zinību diena ir svētku diena visiem.  Pārsteigumu bērniem sagādāja grupu audzinātājas un auklīte, gājām rotaļās, dejojām, cienājāmies, kā arī taisījām fotosesiju pie jaunā foto rāmja.

10.septembris – Tēva diena. Bērni gatavoja īpašu pārsteigumu saviem tētiem – kaklasaites.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, veidot patriotisku un tikumisku audzināšanu, akcents tiks likts uz latviskās dzīvesziņas izzināšanu caur gadskārtu svētkiem ( Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Sveču diena, Lieldienas, Jāņi.)

Ieskandinot Miķeļdienu grupas ietvaros gājām rotaļās, minējām mīklas, gatavojām kompozīcijas. Oktobra sākumā piedalījāmies žurnāla “Pūcīte” izsludinātajā konkursā. 

Oktobra vidū bites devās savā pirmajā izbraucienā uz Pilskalnu baudīt rudens skaistumu.

Mārtiņdiena – tradicionālais Mārtiņdienas tirgus ar kopēju tirgošanos, mīklu minēšanu, rotaļās iešanu.

Novembris – īpašais svētku mēnesis sagaidot Latvijas simtgadi.

Sagaidot Latvijas simtgadi mūsu grupiņa kopā ar vecākiem veidoja savu ģimenes māju, kas atspoguļojās iestādes Latvijas kartē.

18.novembris. Svētku pasākums b.d. zālē kopā ar citām grupiņām. Dziedāsim, dejosim ,vēlēsim daudz laimes dzimšanas dienā Latvija! Pēc svētkiem cienāsimies ar svētku kliņģeri.

Decembrī mazās bitītes gatavosies sagaidīt ciemos Ziemassvētku vecīti un dāvanas. Mūsu pasākums notiks 12.decembrī.

 

2017/2018 mācību gads

Hei, hei sveiciens visiem uzsākot jauno 2017/2018 mācību gadu! Šogad bitītes ir salidojušas ļoti daudz…. 7.meitenes un 11.zēni. Bērnu vecums 2-3.gadi un 3-4.gadi. 

1.septembris – Zinību diena ir svētku diena visiem. Grupiņā ciemos bija atnākusi Mikija, priecājāmies par krāsainajiem burbuļiem, bērni cienājās ar cienastiņu, katrs dāvanā saņēma balonu. Pārsteigumu bērniem sagādāja grupu audzinātājas un auklīte.(skat,foto)

10.septembris – Tēva diena. Bērni gatavoja īpašu pārsteigumu saviem tētiem – kaklaaites un tauriņus.

Bērnudārza 20.gadu jubilejas ietvaros visas nedēļas garumā notika dažādas aktivitātes. Kopīgi gatavojām (aplicējām) projektu “ Es un mans bērnudārzs”  Ar vecāku aktīvu līdzdarbošanos tapa rudens dārzeņu kompozīcijas. Paldies vecākiem par radošumu un aktivitāti! 

Rudens rūķis un vāvere mūs aicināja uz aktīvām sporta nodarbēm(ieskandinot Miķeļdienu)- gājām rotaļās, godinājām dārzeņus, minējām mīklas, piedalījāmies stafetēs. No rudens ziediem bija uztaisīti skaisti foto rāmīši, kur bērniem bija iespēja nofotogrāfēties. 

Liels pārsteigums bērniem bija burbuļi….Aktīvi darbojāmies - pūtām, ķērām, virpinājām …. Pēc burbuļošanās visus aicināja uz pikniku – desiņām, gurķīti, tomātiņu un siltu tēju.

Jubilejas noslēgums piektdien – multfilmu seanss. Aktīva, pārsteigumiem bagāta  un ļoti darbīga septembra pēdējā nedēļa.

Septembra sākumā mūsu grupiņa piedalījās divos konkursos.

2016./2017. mācību gada mērķi un uzdevumi

Nodarbību saraksts