"Bitītes"

Hei, hei!

         Šogad mazajā "Bišu" saimē esam 14.aktīvi, kustīgi bērni vecumā no 1,7 līdz 2,7 gadiem - 7 zēni un 7 meitenes.

Šajā vecumā bērns ir kā pētnieks un darītājs. Ar skolotāju Daigas un Gitas  atbalstu bērni rotaļājoties apgūst dažādas pamata pašaprūpes prasmes , apzināties sevi un mācās sadarboties. Daudz darbojamies un ikdienā pielietojam pedagoģes M. Montesori metodes, kas īpaši ir aktuālas šajā vecumposmā  - netraucēt bērna vietā darīt to, ar ko bērns pats jau var tikt galā, ja viņu nesteidzina un nepārtrauc! Palīdzēt bērnam izdarīt  pašam, t.i., rūpējies par to, lai bērnam būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasmes. Ierādīt bērnam, kā pareizi jārīkojas, un būt gatavām sadarboties ar viņu!

    Pirmsskolā bērns mācās nepārtraukti: ikdienas situācijās, savstarpējās attiecībās ar citiem bērniem un pieaugušajiem, patstāvīgās un skolotāja organizētās nodarbībās. Trīs reizes nedēļā kopā ar sporta skolotāju Baibu mēs sportojam, divas reizes nedēļā  dziedam, dejojam un iepazīstam mūzikas instrumentus. Labprāt savās aktivitātēs iesaistām vecākus, kas mūs atbalsta un palīdz.

    "Bitīšu" mammām - skolotājai Gitai un skolotājai Daigai vislabākais palīgs ir skolotāja palīdze Ivetiņa, kas rūpējas, lai mums apkārt būtu tīra un sakopta vide.

    Mēs piekrītam M.Montesori atziņai , ka " bērns ir kā taurenis vējā. Daži spēj lidot augstāk kā citi. Bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj. Kāpēc salīdzināt citu ar citu? Katrs ir īpašs! Katrs ir skaists!"

 

DIENAS RITMS "BITĪŠU" GRUPĀ

   7.00  - 7.30         Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.

   7.30  -  8.45        Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.

   8.45                     Brokastis.

   9.00  - 12.30       Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).

   12.30                   Pusdienas.

   13.00 - 15.00      Atpūta.

   15.00 - 15.30      Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.

   15.30                   Launags.

   16.00 - 18.00      Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.

   18.00 - 18.30      Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).