Creative Learning Environment - a Preschool Action project

Radoša mācību vide-pirmsskolas aktivitāšu projekts

Projekta norises laiks: 01.09.2018.-31.08.2020.

Projekta Nr.:2018-1-SE01-KA229-039112_2.

Projekta finansējums: Eur 11109.00.

Projekta partneri: Frötuna förskola (pirmsskolas izglītības iestāde Zviedrijā) - projekta koordinatori un  Middelfart (pirmsskolas izglītības iestāde Dānijā).

Projekta mērķi: Piemērotas vides radīšana izglītojamo radošas un patstāvīgas mācību darbības veicināšanai.

Vide ir uzskatāma par trešo pedagogu (pedagogs-bērns -vide), tādēļ "gudri" iekārtota vide stimulē bērna dabīgo zinātkāri, mudina mācīties, eksperimentēt un būt radošam. Pirmsskolas vecuma bērni caur vidi iepazīst sevi un savu ķermeni, tādēļ videi jābūt pieejamai un piemērotai jebkuram bērnam. 

Projekta ietvaros pedagogi kritiski izvērtēs iestādes telpas un rotaļu laukumu, meklējot risinājumus līdz šim neefektīvi izmantoto vietu uzlabošanā un iekārtošanā.

Sagaidāmie rezultāti:

  1. Redzami iekšējās un ārējās vides uzlabojumi;
  2. Vides pieejamība visiem izglītojamajiem;
  3. Pieredzes un zināšanu apmaiņa pedagogiem.