Ķipari

Vasara

Mēs atpūtāmies un ķērām saulainos mirkļus, lai ietu garākās pastaigās uz upes malu. 

Jūlijs ir laiks, kad pedagogi un bērni atpūšas, taču šajā gadā skolotājai Sandrai un piecgadīgajai Luīzei bija kāds īpašs piedzīvojums - viņas devās uz Parīzi, lai saņemtu balvu par iegūto pirmo vietu UNESCO rīkotajā mākslas konkursā "Atvērsim prātus un sirdis bēgļiem". Ja būtu bijusi iespēja, uz Parīzi mēs būtu aizvedušas visus mazos māksliniekus, jo viņi kopā spēks! Mūsu grupas kopdarbu var apskatīt šeit: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002599/259971m.pdf

 

Pavasaris

Pavasara mīļākie svētki  - Māmiņdiena ienesa grupā daudz radošu aktivitāšu. Tika darinātas auduma ziedu rokassprādzes un  gatavotas somiņas to glabāšanai.  Rokassprādzes gatavošana bija ilgs un individuāls process, kurā ikviens izvēlējās mammas mīļākās krāsas audumu, vai arī pēc stila atbilstošāko, vai to, kas, viņaprāt, vislabāk piestāvētu; tad šuva, tad pieskaņoja pogu, līmēja klāt  oderīti un vēra aukliņu. Somiņas gatavošanā tika nostiprinātas locīšanas prasmes un katram bija  iespēja  pēc sirds patikas izpausties somas rotājuma radīšanā - ar pogām, filca ziediem, lentītēm. Kādā darbīgā rītā tika cepti smilšu mīklas kliņģerīši. 

Tajā īpašajā svētku dienā Māmiņas tika gaidītas SPA.

Kur vēl labāku un mīļāku roku masāžu saņemt, kā no sava dēla vai meitas mazajām rokām? 

Pilns grozs ar zīda lakatiem? Modes skate! Visfantastiskākie modeļi un supermīļš autoru "māmiņa&bērns" izpildījums.

 

Pavasaris ir laiks, kad izvērtējam mācību gada laikā paveikto: šajā gadā piedalījāmies UNESCO projektā un mums tapa "Pupas ceļojums", kurā pētījām, cik dažādas ir pupas, kurās zemēs tās visvairāk audzē, paši audzējām savu garo pupu un iepazinām pasakas un dzejoļus par pupām. Bērni kopā ar vecākiem aprakstīja un ilustrēja vienu viņu ģimenē no pupām gatavotu ēdienu. 

Šī gada jaunums - cik vien iespējams, vingrojam ārā svaigā gaisā. Rūdāmies. Paldies sporta skolotājai Baibai par šo iespēju!

Ziema

Ziemas mēnešos Ķipari ir aktīvi turpinājuši apgūt burtus un priecājušies, par tiem bērniem, kas jau spēj izlasīt īsus vārdus. Vēl drusku un viņiem atvērsies lasīšanas pasaule. Vislielākais prieks mums par Alisas lasītprasmi un ar milzu centību apgūto "r" skaņu, kas grūtības sagādā tik daudziem! 

Šajā laikā esam pētījuši nopietnas lietas - kāpēc mums ir diena un nakts (gatavojām modeli un paši bijām  zemeslodes, kas grozījās saules priekšā); noskaidrojām, kāpēc mēness dažkārt ir apaļš, dažkārt redzams tikai sirpis un dažkārt tā nav vispār; sapratām, kā laiku mēra dažādi pulksteņi (paldies vecākiem par dalību pulksteņu izstādē); sākām apjaust, kā lasīt pulksteņa ciparnīcu, mācījāmies visas nedēļas dienas pēc kārtas un gada mēnešus; noskaidrojām un centāmies atcerēties, kurā gadalaikā, mēnesī, datumā ir katra dzimšanas diena.

Ziemassvētkos kopā ar vecākiem ķiparbērni gatavoja lukturīti savai svecītei, dziedāja, dejoja, skaitīja dzejolīšus, gāja rotaļās un sagaidīja Ziemassvētku vecīti.

Februāra otrā nedeļa pagāja draudzības noskaņās - domājām, kā  varam draudzēties, ja esam tik dažādi, kā varam iepriecināt viens otru, audzinātājas, vecākus. Bērni darināja apsveikuma kartītes un rakstīja vēlējumus grupas biedriem.

Kā pārsteigums vecākiem bija satikšanās ar savu bērnu improvizētā kafejnīcā Valentīndienā. Rosinājām bērnus klāt galdu, servēt cienastu un kopīgi baudīt gardos pašceptos cepumus. 

Rudens

Šajā rudenī Ķiparu grupas bērni ir uzsākuši pirmsskolas sagatavošanas programmas apguvi un arvien biežāk mūsu sarunvalodā izskan vārds “skolēns”. “Tu esi īsts skolēns” – tā ir lielākā uzslava, kādu vēlas saņemt mūsu piecgadnieki. Ķiparbērni ir tikuši arī pie darba burtnīcām un, ik reizi tās verot, viņi jūtas svarīgi un LIELI. Katru nedēļu apgūstam jaunu burtu un arī vecāki tiek aicināti iesaistīties spēlē – nedēļas garumā kopīgi lūkoties apkārt un pamanīt, kādi ikdienā lietoti vārdi sākas ar nedēļas burtu.

Lai cik ļoti bērni grib būt lieli, viņiem joprojām ļoti patīk spēlēties un tāpēc ikdienā ir daudz jautru, rotaļīgu brīžu – gan grupas, sporta un mūzikas nodarbībās, gan brīvajos brīžos.

Rudens periodā Ķipari ir kopā svinējuši Zinību dienu, priecājušies par rudens ražu un sportojuši rudens sporta dienā Miķeļos, domājuši par saviem tētiem, piedalījušies Mārtiņdienas tirdziņā, cepuši pīrāgus Lāčplēša dienas cienastam un atzīmējuši Latvijas dzimšanas dienu.

Kopā mums klājas dažādi, izdzīvojam visu emociju gammu– ir prieki un jautrība, draudzēšanās, ir arī strīdi, dusmas, nesaprašanās. Bet tādēļ jau mēs te esam – lai mācītos dzīvot kopā ar citiem, vērotu, izprastu sevi un citus. 

Lai mums visiem izdodas! 

Sandra, Agnese, Ineta

 

2016./2017. mācību gada mērķis un uzdevumi

Nodarbību saraksts