"Ķipari"

     * Šogad esam “lielie”, jo daļa bērnu apgūst programmu, kas sagatavo skolai nākamos skolniekus, tāpēc daudz mācāmies burtus, ciparus, saistošas lietas par apkārtni, pētām dabu, esam radoši, dodamies ļoti garās pastaigās.

     * Oktobrī sākām iet Džimbas skolā, mācījāmies visu par drošību. Skolotāja Dzintra vadīja saistošas 9 nodarbības un rezultātā ieguvām Džimbas skolas diplomu.

     * Esam iesaistījušies  Rundāles novada rīkotajā akcijā – bibliotēka PII “Saulespuķe” , kas norisinās visu mācību gadu. Bibliotēka atved plašu grāmatu klāstu, bērni patstāvīgi izvēlas sev interesantāko grāmatiņu. Ar interesi klausāmies pasaku lasījumus, kuri tiek papildināti ar attēliem un lellēm.

     * Piedalāmies Rundāles novada fizisko aktivitāšu projektā (visu māc. gadu) un apmeklējam regulāras baseina nodarbības.

     * Svarīga ir mūsu higiēna, tāpēc klausījāmies lekciju “Veseli zobi”, kurā ar spēles palīdzību apguvām pareizas ēšanas noteikumus un zobu tīrīšanas secību!

     * Mārtiņdienu sagaidījām tērpušies maskās un piedalījāmies tirdziņā.
Viesojāmies pie rudens saimniecēm, braucām uz tirgu, vārījām dārzeņu zupas, gājām rotaļās. Svarīgākais notikums bija andelēšanās tirgū, Ķipari māk skaitīt naudu.

     *  “Esi veikls, stiprs un vesels Latvijā” ir jauka sporta diena kuru organizē sporta skolotāja ar palīgiem. Stafetes ir atraktīvas, uzjautrinošas, netrūkst smieklu un pārsteigumu.

     * Svarīgs pasākums - ”Latvijai 100”, kur svinīgā pasākumā priecājāmies par Latvijas valsti, vērojot video. Tika sagatavoti dzejoļi un dziesmas un iededzām 100 svecītes kliņģerī. Katra bērna ģimenes veltījums svētkos bija saulespuķes zieds un pašizgatavota mājiņa.

     * Atklājām, ka esam lieli muzikanti, kad ārā prezentēja mūzikas instrumentus.

     * Ziemassvētku gaidīšana tika ievīta daudzu notikumu virpulī:

  • Rotājām grupu un grupas egli;
  • Svinējām Ziemassvētkus ar jautrajiem rūķiem;
  • Braucām sniegotā ceļojumā uz Tērveti – rūķu pilsētu;
  • Apmeklējām Bauskas muzeja pasākumu ar eglīšu rotāšanu un pankūku ēšanu.

Te mēs pie Ziemassvētku eglītes.                             Te pušķojam grupas eglīti.       

Bijām ekskursijā uz Tērvetes dabas parku.                            Bijām Bauska muzejā.