"Ķipari"

“Ķiparu” grupiņā ir 18 draudzīgi bērn - 8 mīļas meitenes un 10 sprigani zēni. Mums patīk jautras kustību rotaļas un garas pastaigas svaigā gaisā.

Patīk darboties celtniecības centrā, ceļot augstus torņus,  tādus var uzcelt tikai draudzīgi un saticīgi bērni. Mūsu lielie draugi ir kastaņi un zīles, tās mācāmies saskaitīt, savērt, sašķirot, izklaudzināt dzejoļu un dziesmiņu ritmā.

Esam stipri un veikli ne tikai sporta nodarbībās, bet arī tuvākos un tālākos ceļojumos. Mūs droši var saukt par “Ķipariem – ceļotājiem”.

Grupas skolotājas Sandra un Zane ir radošas, smaidīgas un optimistiskas. Savu darbu veic ar vislielāko atbildību un mīlestību.

Skolotāju palīgs Gunta ir radošais un atbalstošais grupas gariņš ar neizsīkstošu enerģiju.

 

DIENAS RITMS "ĶIPARU" GRUPĀ

 

   7.00  - 7.30         Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.

   7.30  -  8.30        Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.

   8.30                     Brokastis.

   8.45  - 12.00       Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).

   12.00                   Pusdienas.

   12.30 - 15.00      Atpūta.

   15.00 - 15.30      Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.

   15.15                   Launags.

   15.30 - 18.00      Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.

   18.00 - 18.30      Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).