Ķiparu nodarbību saraksts

NORISES LAIKS

INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA

PIRMDIENA

9:10 RĪTA APLIS
9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (latviešu valodas dominante)
11:30 Mūzika
Individuālais un apakšgrupu darbs

OTRDIENA

9:10 RĪTA APLIS
9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (dabas zinību dominante)
11:45 Sports
Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

TREŠDIENA

9:10 RĪTA APLIS
9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (sociālo zinību dominante)
11:45 SPORTS
Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

CETURTDIENA

9:10 RĪTA APLIS
9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (matemātikas dominante)
11:45 SPORTS
Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

PIEKTDIENA

9:10 RĪTA APLIS
9:20 INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA (mājturības un tehnoloģiju/vizuālās mākslas dominante)
11:30 MŪZIKA
Individuālais darbs un apakšgrupu darbs