2020./2021.m.g.

"Bitīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst.10:30                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 11:10

                                      Piektdienās plkst. 9:50                                                         Trešdienās plkst. 11:10

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.11:10

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.
7:30-8:45
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:45
Brokastis.
9:00-12:30
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:30
Pusdienas.
13:00-15:00        
Atpūta.
15:00-15:30
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:30
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

2020./2021.m.g.

"Zinīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst.11:10                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 11:40

                                      Piektdienās plkst. 11:10                                                       Trešdienās plkst. 11:40

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.11:40

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.
7:30-8:45
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:45
Brokastis.
9:00-12:30
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:30
Pusdienas.
13:00-15:00        
Atpūta.
15:00-15:30
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:30
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

2020./2021.m.g.

 "Rūķīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst. 9:50                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 10:30

                                      Piektdienās plkst. 10:30                                                       Trešdienās plkst. 10:30

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.10:30

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanā dežūrgrupā.
7:30-8:30
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:30
Brokastis.
8:50-12:00
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā), pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:00
Pusdienas.
12:30-15:00       
Atpūta.
15:00-15:20
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:00
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

2020./2021.m.g.

"Ķiparu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst. 9:10                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 9:20

                                      Piektdienās plkst. 9:10                                                       Trešdienās plkst. 9:20

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.9:20

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanā dežūrgrupā.
7:30-8:30
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:30
Brokastis.
8:50-12:00
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā), pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:00
Pusdienas.
12:30-15:00       
Atpūta.
15:00-15:20
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:00
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

2020./2021.m.g.

"Taurenīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības:                                                                 Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 10:00

                                                                                                                                          Trešdienās plkst. 10:00

                                                                                                                                          Ceturtdienās plkst.10:00

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanā dežūrgrupā.
7:30-8:45
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:45
Brokastis
9:00-12:00
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā), pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:00
Pusdienas.
12:30-15:00       
Atpūta.
15:00-15:30
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:30
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).