Rūķīši

„Rūķīšu” grupiņā mācās 9 zēni. Izzināt pasauli un tās likumsakarības palīdz pirmsskolas skolotājas Iveta Brūvere un Jekaterina Nosuļa, pirmsskolas skolotāju palīgs – Sanita Grandovska.
           Liels sveiciens no “Rūķīšu” grupas bērniem. Mēs allaž tiecamies veikt jaunus, izzinošus un radošus darbiņus. Tiecamies un nebaidāmies pieņemt izaicinājumus.
Rudens mēneši tiks sagaidīti ar latviešu tradīciju svinībām –  bērnudārza 20. gadu dzimšanas dienu, Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Latvijas neatkarības dienu. 
Ziemas mēnešos lasīsim pasakas par ziemu un Ziemassvētkiem, iesaistīsim vecākus radošajās darbnīcās un gatavosimies Ziemassvētku burvībai.
 Martā tiks svinēta starptautiskā dzimtās valodas diena, bērni skandinās dažādās valodās dzejoļus, dziedās dziesmas un veidos stāstījumu par savu dzimto valodu. Aprīlī svinēsim pavasara saulgrieža svētkus – Lieldienas, ar rotaļām, dziesmām, olu ripināšanu un cienāšanu.
Pavasara mirkļi tiks sagaidīti arī ar lielu mīlestību par godu Māmiņdienas svinībām. 
Šogad mūsu grupiņa arī iesaistīsies UNESCO projektā un mūsu izvēlētā tēma ir „cilvēktiesību diena”. Aprīlī prezentēsim ar bērniem UNESCO projekta ietvaros dažādus darbiņus.
Ieradumi un veids, kā mēs tiekam galā ar ikdienas izaicinājumiem, rada mūsu bērnos pareizo dzīvesveidu, un viņi nes šo mācību līdzi. Mēs ticam, ka bērniem piemīt neiedomājami absorbējošs prāts, kas uzsūc visu, ko tie redz, dzird un piedzīvo. Pārdomāti plānojot vidi, kurā bērns aug un mācās, nodrošinām tam pozitīvu pieredzi, kas ļauj bērnam izaugt ar veselīgu prātu, attieksmi un veselīgu dzīves stratēģiju. (M.Montesori)

„Rūķīšu” grupiņā mācās 9 zēni. Izzināt pasauli un tās likumsakarības palīdz pirmsskolas skolotājas Iveta Brūvere un Jekaterina Nosuļa, pirmsskolas skolotāju palīgs – Sanita Grandovska.

Liels sveiciens no “Rūķīšu” grupas bērniem. Mēs allaž tiecamies veikt jaunus, izzinošus un radošus darbiņus. Tiecamies un nebaidāmies pieņemt izaicinājumus.

Rudens mēneši tiks sagaidīti ar latviešu tradīciju svinībām –  bērnudārza 20. gadu dzimšanas dienu, Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Latvijas neatkarības dienu. 

Ziemas mēnešos lasīsim pasakas par ziemu un Ziemassvētkiem, iesaistīsim vecākus radošajās darbnīcās un gatavosimies Ziemassvētku burvībai.

Martā tiks svinēta starptautiskā dzimtās valodas diena, bērni skandinās dažādās valodās dzejoļus, dziedās dziesmas un veidos stāstījumu par savu dzimto valodu. Aprīlī svinēsim pavasara saulgrieža svētkus – Lieldienas, ar rotaļām, dziesmām, olu ripināšanu un cienāšanu.

Pavasara mirkļi tiks sagaidīti arī ar lielu mīlestību par godu Māmiņdienas svinībām. 

Šogad mūsu grupiņa arī iesaistīsies UNESCO projektā un mūsu izvēlētā tēma ir „cilvēktiesību diena”. Aprīlī prezentēsim ar bērniem UNESCO projekta ietvaros dažādus darbiņus.

Ieradumi un veids, kā mēs tiekam galā ar ikdienas izaicinājumiem, rada mūsu bērnos pareizo dzīvesveidu, un viņi nes šo mācību līdzi. Mēs ticam, ka bērniem piemīt neiedomājami absorbējošs prāts, kas uzsūc visu, ko tie redz, dzird un piedzīvo. Pārdomāti plānojot vidi, kurā bērns aug un mācās, nodrošinām tam pozitīvu pieredzi, kas ļauj bērnam izaugt ar veselīgu prātu, attieksmi un veselīgu dzīves stratēģiju. (M.Montesori)

      
„Rūķīši”

2017./2018. mācību gada mērķis un uzdevumi.

Nodarbību saraksts