Rūķīšu nodarbību saraksts 2017./2018.m.g.

NORISES LAIKS

INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA

PIRMDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Iepazīstināšana ar dabu//Dabas zinību joma/
 • Zīmēšana/Vizuālās mākslas joma/
 • Mūzika/ Mūzikas joma/ 10.40
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

OTRDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Literatūra/Latviešu valodas joma/
 • Aplicēšana/ Vizuālās mākslas joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 11.10
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

TREŠDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm/Sociālo zinību un ētikas joma/
 • Rokdarbi un mājturība / Mājturības un tehnoloģiju joma/
 • Sports dabā//Fiziskās izglītības un veselības joma/ 11.10
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs
 • CETURTDIENA

CETURTDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Matemātika/Matemātikas joma/
 • Konstruēšana /Mājturības un tehnoloģiju joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 11.10
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

PIEKTDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Runas un valodas attīstīšana/Latviešu valodas joma/
 • Veidošana/ Vizuālās mākslas joma/
 • Mūzika/ Mūzikas joma/ 10.40
 • Sporta spēles un rotaļas/Fiziskās izglītības un veselības joma/
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs