Zinīši

Šajā mācību gadā "Zinīšu" grupu apmeklē 14 bērni, 4meitenes un 10 zēni. Bērni ir aktīvi, radoši, ar velmi darboties, atklāt jaunas lietas.

Šajā mācību gadā galvenā uzmanība tiek pievērsta drošai un sakārtotai videi mums apkārt. Uzsvars tiek likts uz bērna radošumu, patstāvīgās darbošanās attīstību, interešu veicināšanu, emocionālo un sociālo prasmju attīstību, radošo darbošanos.

Mūsu mērķis veidot grupā vidi, kura tiek pielāgota katra bērna individuālajām vajadzībām , spējām,vidi, kura veicina bērna attīstību.

Šis rudens tika uzsākts ar aktīvu darbošanos. Svinējām bērnudārza 20.gadu jubileju. Nedēļas garumā notika dažādi pasākumi. Gatavojām kompozīcijas, sportojām, pūtām un ķērām lielos burbuļus, piedalījāmies foto sesijā - izdzīvojām visu emociju gammu!

Rudens mēnešos tika svinēti latviešu tradīciju svētki- Miķeļdiena. Mārtiņdiena, Latvijas neatkarības diena.

Ziemas mēnešus sagaidījām lasot grāmatas, vērojot izmaiņas dabā, baudot ziemas priekus.

Decembrī bērni čakli strādāja, un Ziemassvētku pasākumā pārtapa par "rūķiem". Bērni gatavoja rotājumus grupai, cepa piparkūkas vecākiem, gatavoja lukturīšus, kopīgi rotāja eglīti, mācījās skaistus dzejoļus, dziesmas un dejas.

Februāri sagaidīsim ar Sveču dienu, veidosim sveču izstādi. Kā arī runāsim par draudzību, sapratni, iejūtību, sagaidot Valentīndienu. Kopā gatavosim darbu starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam "Miers, dzīvot kopā harmonijā".

Martu sagaidīsim ar pavasara saulgrieža svētkiem- Lieldienām, ar rotaļām, dziesmām, olu ripināšanu.

Aprīlī galvenais akcents tiks vērsts uz mākslas dienām. Radoši darbosimies, zīmēsim, veidosim, izmantosim netradicionālus matreālus.

Pavasara skaistākos svētkus- Ģimenes dienu, svinēsim maijā.

Lai mums viss izdodas!

Palīdziet bērniem iepazīt vēl neiepazīto, dariet to, 
piepildot apkārtējo pasauli ar rūpēm,
atbalstu, mieru un mīlestību.

    ( M.Montesori.)
                                                                                                 

"Zinīši"

 

2017./2018. mācību gada mērķi un uzdevumi

Nodarbību saraksts