"Zinīši"

     Mūsu grupiņas mērķis ir virzīt bērna individuālos iespaidus uz apkārtējo pasauli, uz iespēju to dažādi attēlot vārdos, krāsās, skaņās, kustībās, dziesmās, dejās utt. Palīdzēt bērnam ticēt sev, apzināties sevi, gūt panākumus, izteikt sevi radošajā darbībā, būt saskarsmīgam, iejūtīgam, līdzjūtīgam. Šo mērķu īstenošanai liela nozīme ir videi, kurā bērns atrodas, jo šajā vecumā noteicoša loma ir sajūtām un pasaules izzināšanai. Tāpēc katru gadu mūsu uzdevums ir šo vidi iekārtot tā, lai tā būtu rosinoša darboties un mācīties, iekārtojam bērnu individuālās darba vietas, iekārtojam dabas stūrīti, leļļu stūri un atvēlam vietu brīvai darbošanai. Ja vide ir attīstoša, tad tajā bērns var būt pilnveidotājs un radītājs. Tā kā bērni attīstās aktīvā darbībā to organizējam individuāli, apakšgrupās un visai grupai kopā (ejam kopīgās pastaigās, kopīgi darbojamies gan pie galdiem, gan paklāja, pētām tuvāko apkārtni, sējam un stādam gan puķes, gan kartupeļus, veicam dažādus eksperimentus, rotājam grupu un esam aktīvi visas dienas garumā).

  

  

Septembris

     Rudens atnāk ar aktīvu darbošanos ar latviešu tradīcijām, izzināšanu, svinēšanu. Grupiņā runājām un veidojām dažādu dārzeņu izstādi. Aktīvi darbojāmies ar rudens veltēm. Kopīgi svinējām Miķeļdienu. Piedalījāmies žurnāla "Pūcīte" konkursā "Pūcītes olimpiāde" Kā arī skatījāmies, kas izaudzis mūsu grupiņas dobītē.

  

Oktobris

     Devāmies pastaigās tuvākajā apkārtnē, kurā bērni bija vērotāji, jo vēroja izmaiņas dabā. Ar bērniem kopīgi lasījām dabas materiālus, kurus tālāk izmantojām grupiņas dzīvē. Taisījām mūzikas instrumentus “Lietus koks” Grābām lapas rotaļu laukumā. Cepām cepumus no smilšu mīklas.

  

  

Novembris

     Novembris mums bija bagāts ar dažādiem pasākumiem un notikumiem. Ciemos pie mums bija ieradusies zobu higiēniste, kas rosināja mūs pareizi tīrīt savus zobiņus. Bērni ar lielu interesi gaidīja planetāriju, kas bērniem sniedza priekšstatu par zvaigznēm. Pie mums vēl bija ieradušies viesi no Lietuvas, kas bērnus iepazīstināja ar āra mūzikas instrumentiem. Novembrī tiek tradicionāli svinēta Mārtiņdiena, šogad to aizvadījām ejot rotaļās un pārģērbjoties par latviešu tradicionālajiem dzīvniekiem, piedalījāmies gadatirgū. Visa mēneša ietvaros galvenā tēma un akcents tika likts uz Latvijas valsts simtgadi. Par godu valsts simtgadei sportojām, vēlējām vēlējumus, ar vecākiem veidojām mājiņas un aktīvi darbojāmies grupā.

  

  

Decembris

     Decembri sākām ar Adventes laika ieskaņu, Ziemassvētku gaidīšanas laiks, rotājām savu grupas eglīti un pašu grupiņu. Cepām piparkūkas, taisījām Ziemassvētku apsveikumu kartiņas. Ziemassvētku ieskaņas pasākums kopā ar vecākiem. Devāmies ekskursijā uz Tērvetes dabas parku.

 

Janvāris

     Šajā mēnesī mūsu grupiņas tēma bija dzīvnieki un putni ziemā. Uzstādījām jaunu putnu barotavu pie savas grupiņas loga, bērni paši veidoja putnu barotavas un kāra tās kokā. Rikko lelles, muzikālā leļļu izrādes “Sniegavīra sirds”.

 

Februāris

     Sveču mēnesis, runājām par sveču daudzveidību, pētījām peldošās sveces, kā arī paši zīmējām un veidojām sveces no papīra rullīšiem. Svinējām Valentīndienu un runājām par draudzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017./2018. mācību gada mērķi un uzdevumi

Nodarbību saraksts