"Zinīši"

Grupā esam 16 darboties griboši, zinātkāri, kustīgi un aktīvi bērni vecumposmā no 1,5 līdz 4 gadiem.

Zinīši ir pētnieki un darītāji, kuri aktīvi darbojas gan telpās, gan ārā.

Audzinātājas Alise un Vineta ar rotaļu palīdzību dod iespēju mazajiem "Zinīšiem" iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīstīt ieradumus un tikumus. Kopā izzinām pasauli, grupā darbojamies ar visdažādākajiem priekšmetiem un materiāliem. "Zinīšu" grupas telpa ir piemērota gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam, kurā ir vieta gan atpūtai, gan kustību aktivitātēm un rotaļām.

Plaši un daudzveidīgi pielietojam M. Montessori praktisko nodarbību materiālus – šķirošanu, pārbēršanu, grupēšanu, pārliešanu u.t.t., jo mācību process ir nebeidzams eksperiments.

Kopā ar mums ik dienu līdzdarbojās un grupas darbā palīdz skolotājas palīdze Lolita.

Kopā sadarbojamies – bērni palīdz praktiskajos darbos (kopīgi rūpējamies par telpaugiem, servējam galdu, saslaukam, ja kaut kas ir izbiris, kārtojam spēles u.tml.), jo darot lietas patstāvīgi nostiprinās pašapziņas sajūta.

 

DIENAS RITMS "ZINĪŠU" GRUPĀ

 

   7.00  - 7.30         Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.

   7.30  -  8.30        Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.

   8.30                     Brokastis.

   8.45  - 12.00       Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).

   12.00                   Pusdienas.

   12.30 - 15.00      Atpūta.

   15.00 - 15.30      Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.

   15.15                   Launags.

   15.30 - 18.00      Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.

   18.00 - 18.30      Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).