Zinīšu nodarbību saraksts 2017./2018.m.g.

NORISES LAIKS

INTEGRĒTA ROTAĻNODARBĪBA

PIRMDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm/sociālās zinības un ētika/
 • Mūzika/ Mūzikas joma/ 9.50
 • Zīmēšana/ vizuālās mākslas joma/
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

OTRDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Latviešu valoda /Latviešu valodas joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 10.30
 • Veidošana/Vizuālās mākslas joma/
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

TREŠDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Runas un valodas attīstīšana/latviešu valodas joma/
 • Aplicēšana / Vizuālās mākslas joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 10.30
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

CETURTDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Iepazīstināšana ar dabu/ dabas zinību joma/
 • Aplicēšana/ konstruēšana/ Mājturības un tehnoloģiju joma/
 • Sports/ Fiziskās izglītības un veselības joma/ 10.30
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs

PIEKTDIENA

 • RĪTA APLIS
 • Matemātika /matemātikas joma/
 • Mūzika/ Mūzikas joma/ 9.50
 • Sports dabā//Fiziskās izglītības un veselības joma/
 • Individuālais darbs un apakšgrupu darbs