Atbalsts izglītojamiem

Iestādes atbalsta komandu veido izglītības psihologs, speciālās izglītības skolotājs, logopēds, sporta pedagogs, mūzikas terapeits

Mēs piedāvājam šādus atbalsta pasākumus:

  •  logopēdijas nodarbības
  • speciālās pedagoģijas nodarbības
  • izglītības psihologa pakalpojumi – konsultācijas vecākiem un darbiniekiem, psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana un atzinuma sagatavošana.
  • koriģējošā vingrošana
  • mūzikas terapija
  • smilšu spēļu terapija

 Pirmsskolas izglītības programma un speciālā pirmsskolas izglītības programma saturiski ir gandrīz vienādas, galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus individuāli vai mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot katra bērna kvalitatīvu attīstību atbilstoši bērna spējām un veselības stāvoklim, piemeklētas  mācību metodes un, ja nepieciešams, veikti vides pielāgojumi.

Ikdienā, atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām, iestādē tiek nodrošināts speciālās izglītības pedagoga, psihologa, koriģējošās vingrošanas speciālista palīdzība.