Jūsu bērnus izglīto un aprūpē:

 

N.P.K.

Darbinieka vārds, uzvārds

Amats

1.

Agnese Čakša

Vadītāja

2.

Sarmīte Šata

Vadītājas vietniece izglītības jomā

3.

Dina Medne

Lietvede

4.

Dzintra Lasmane - Fiksa

Izglītības psihologs

5.

Ilva Oboleviča

Logopēds

6.

Gianeja Zaļkalne

Speciālās izglītības pedagogs

7.

Baiba Gudaņeca

Sporta skolotāja

8.

Sandra Bergmane

Mūzikas skolotāja

9.

Jānis Rotšteins

Mūzikas terapeits

10.

Aija Bāliņa

Saimniecības pārzine

11.

Daiga Šulte

Pavāre

12.

Marita Šermuka

Pavāre

13.

Dārta Golovačko

Apkopēja

14.

Dainis Balodis

Autovadītājs/strādnieks

Grupa “Bitītes”

15.

Gita Rīgava

Pirmsskolas izglītības skolotāja

16.

Daiga Saulīte

Pirmsskolas izglītības skolotāja

17.

Iveta Kalniņa

Skolotāja palīgs

18. Inga Dorči Asistents

Grupa “Zinīši”

19.

Alise Baltmane

Pirmsskolas izglītības skolotāja

20.

Vineta Druveniece

Pirmsskolas izglītības skolotāja

21.

-

Asistents

22.

Lolita Zeltiņa

Skolotāja palīgs

Grupa “Rūķīši”

23.

Iveta Brūvere

Pirmsskolas izglītības skolotāja

24.

Jekaterina Nosuļa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

25.

Sanita Grandovska

Skolotāja palīgs

Grupa “Ķipari”

26.

Sandra Demme

Pirmsskolas izglītības skolotāja

27.

Zane Pažemecka

Pirmsskolas izglītības skolotāja

28.

Gunta Streļčūne

Skolotāja palīgs

Grupa “Taurenīši”

29.

Linda Ratiņika

Pirmsskolas izglītības skolotāja

30.

Liana Segliņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

31.

Sanita Hačikjana

Skolotāja palīgs

32.

Patrīcija Brehune

Asistents