Jūsu bērnus izglīto un aprūpē:

 

N.P.K.

Darbinieka vārds, uzvārds

Amats

1.

Agnese Čakša

Vadītāja

2.

Sarmīte Šata

Vadītājas vietniece izglītības jomā

3.

Dina Medne

Lietvede

4.

Dzintra Lasmane - Fiksa

Izglītības psihologs

5.

Ilva Oboleviča

Logopēds

6.

Gianeja Zaļkalne

Speciālās izglītības pedagogs

7.

Baiba Gudaņeca

Sporta skolotāja

8. Sandra Bergmane Mūzikas skolotāja

9.

Vivita Beikule

Logoritmikas skolotāja

10. Irēna Saltā Mūzikas terapeits

11.

Aija Bāliņa

Saimniecības pārzine

12.

Daiga Šulte

Pavāre

13.

Marita Šermuka

Pavāre

14.

Dārta Golovačko

Apkopēja

15.

Dainis Balodis

Autovadītājs/strādnieks

Grupa “Bitītes”

16.

Gita Rīgava

Pirmsskolas izglītības skolotāja

17.

Daiga Saulīte

Pirmsskolas izglītības skolotāja

18.

Iveta Kalniņa

Skolotāja palīgs

Grupa “Zinīši”

19.

Linda Ratiņika

Pirmsskolas izglītības skolotāja

20.

Vineta Druveniece

Pirmsskolas izglītības skolotāja

21.

 Lolita Zeltiņa

Skolotāja palīgs

Grupa “Rūķīši”

22.

Iveta Brūvere

Pirmsskolas izglītības skolotāja

23.

Jekaterina Nosuļa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

24.

Sanita Grandovska

Skolotāja palīgs

25. Inga Dorči Asistents

Grupa “Ķipari”

26.

Sandra Demme

Pirmsskolas izglītības skolotāja

27.

Zane Pažemecka

Pirmsskolas izglītības skolotāja

28.

Gunta Streļčūne

Skolotāja palīgs

Grupa “Taurenīši”

29.

Līva Markeviča

Pirmsskolas izglītības skolotāja

30.

Liana Segliņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

31. Kristīne Letunova Pirmsskolas izglītības skolotāja

32.

Santa Skulte

Skolotāja palīgs

33. Lelde Stepanoviča - Monkeviča Asistents
34. Patrīcija Brehune Asistents