Jūsu bērnus izglīto un aprūpē:

 

N.P.K.

Darbinieka vārds, uzvārds

Amats

1.

Agnese Čakša

Vadītāja

2.

Sarmīte Šata

Vadītājas vietniece izglītības jomā

3.

Dina Medne

Lietvede

4.

Dzintra Lasmane - Fiksa

Izglītības psihologs

5.

Ilva Oboleviča

Logopēds

6.

Gianeja Zaļkalne

Speciālās izglītības pedagogs

7.

Baiba Gudaņeca

Sporta skolotāja

8.

Sandra Bergmane

Mūzikas skolotāja

9.

Aija Bāliņa

Saimniecības pārzine

10.

Daiga Šulte

Pavāre

11.

Marita Šermuka

Pavāre

12.

Dārta Golovačko

Apkopēja

13.

Dainis Balodis

Autovadītājs/strādnieks

Grupa “Bitītes”

14.

Gita Rīgava

Pirmsskolas izglītības skolotāja

15.

Daiga Saulīte

Pirmsskolas izglītības skolotāja

16.

Iveta Kalniņa

Skolotāja palīgs

Grupa “Zinīši”

17.

Linda Ratiņika

Pirmsskolas izglītības skolotāja

18.

Vineta Druveniece

Pirmsskolas izglītības skolotāja

19.

 Evita Vagale-Jensena

Asistents

20.

Lolita Zeltiņa

Skolotāja palīgs

Grupa “Rūķīši”

21.

Iveta Brūvere

Pirmsskolas izglītības skolotāja

22.

Jekaterina Nosuļa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

23.

Sanita Grandovska

Skolotāja palīgs

24. Inga Dorči Asistents

Grupa “Ķipari”

25

Sandra Demme

Pirmsskolas izglītības skolotāja

26.

Zane Pažemecka

Pirmsskolas izglītības skolotāja

27.

Gunta Streļčūne

Skolotāja palīgs

Grupa “Taurenīši”

28.

Līva Markeviča

Pirmsskolas izglītības skolotāja

29.

Liana Segliņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

30.

Monta Zimoveiska

Skolotāja palīgs

31.

Patrīcija Brehune

Asistents