Psihologs

Dzintra Lasmane – Fiksa

 

Profesionālā kvalifikācija un darbība:

* pirmsskolas pedagoģija, izglītības un skolu psiholoģija.

* Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoģijas fakultāte (2003) - Maģistra grāds psiholoģijā. Psihologa sertifikāts Nr.1100651.

* Iestādes Atbalsta komandas vadītāja no 2014. gada.

* Latvijas Skolu psihologu asociācijā no 2015 gada.

* Rundāles novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā no 2019. gada.

* Latvijas Smilšu spēļu asociācijā no 2021.gada.

 

Papildus izglītība:

* Psiholoģiskā novērtēšana ar WISC-IV (2016), Ahenbaha uzvedības aptauju lietošana bērnu un pieaugušo novērtēšanai (2017),

* Džimbas deviņu soļu drošības programma (2018).

* Smilšu spēles metodes lietotājs (no 2021.gada).

* Latvijas skolu psihologu asociācijas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Universitātes un citi apmācību semināri, konferences un kursi.

 

Darba pienākumi:

  • Darbojas atbilstoši Psihologu likuma prasībām, veidojot sadarbību ar izglītojamā vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un speciālistiem, kas iesaistīti pirmsskolas vecuma bērna problēmu risināšanā.

  • Sniedz psihologa konsultācijas iestādes personālam un vecākiem par bērnu attīstības un audzināšanas jautājumiem.

  • Veic izglītojamā psiholoģisko izpēti, izpētes atzinumu sagatavošanu, izstrādā rekomendācijas mācīšanās grūtību, uzvedības vai emocionāla rakstura traucējumu, adaptācijas grūtību gadījumos, izvērtē bērna gatavību skolai.

  • Sagatavo atzinumus Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par atbalsta pasākumu nepieciešamību izglītojamajam.

  • Sniedz atbalstu un palīdzību konfliktsituāciju risināšanā un krīzes intervences gadījumos.

  • Piedalās un sniedz savus ieteikumus izglītojamā Individuālā plāna izveidē.

  • Vada un koordinē atbalsta speciālistu darbību.