"Bitītes"

      Hei, hei ! Mazās "Bitītes" ir izaugušas. Šogad bišu saimē ir  9 zēni un 6 meitenes.    Esam aktīvi un zinātkāri bērni. Lai gan mums patīk spēlēties un rotaļāties, mēs esam   lieli dabas mīļi. Katru dienu ejam ārā,  pētām dabas likumsakarības, kokus,     mākoņus, veicam atklājumus, kopā spēlējam spēles vai vienkārši rosāmies rotaļu   laukumā.

     Trīs reizes nedēļā kopā ar sporta skolotāju mēs regulāri sportojam. Siltajā laikā labprāt to darām ārā. Divas reizes nedēļā cītīgi dziedam, dejojam un iepazīstam mūzikas instrumentus.

Lai mūsu "Bitītēm" rastos plašāka izpratne par pasauli, svētkiem un dažādām kultūrvēsturiskām vietām, mēs rīkojam izbraukumus un nelielas ekskursijas.   Labprāt savās aktivitātēs iesaistām vecākus, kas mūs atbalsta un palīdz.

     "Bitīšu" mammām skolotājai Gitai un skolotājai Daigai vislabākie palīgi ir asistente Inga un skolotāja palīdze Ivetiņa, kas rūpējās lai mums apkārt būtu tīra un sakopta vide.

Mēs piekrītam M.Montesori atziņai , ka " bērns ir kā taurenis vējā. Daži spēj lidot augstāk kā citi. Bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj. Kāpēc salīdzināt citu ar citu? Katrs ir īpašs! Katrs ir skaists!"

 

DIENAS RITMS "BITĪŠU" GRUPĀ

 

   7.00  - 7.30         Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.

   7.30  -  8.45        Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.

   8.45                     Brokastis.

   9.00  - 12.30       Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).

   12.30                   Pusdienas.

   13.00 - 15.00      Atpūta.

   15.00 - 15.30      Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.

   15.30                   Launags.

   16.00 - 18.00      Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.

   18.00 - 18.30      Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).