PII "Saulespuķe" tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes dienā - brokastis, pusdienas un launags.

          Kārtība, kādā tiek organizēta un veikti norēķini par izglītojamo ēdināšanu ir atrunāta līgumā par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kuru vecāks noslēdz ar Iestādi, kad izglītojamais uzsāk apmācību.

           Esam izstrādājuši 4 ēdienkartes, ņemot vērā šādus kritērijus:

                 1. MK noteikumu Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"  prasības, kas nosaka produktu enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas atbilstoši bērnu vecumam. 

                           2. Sezonas augļu un dārzeņu iekļaušanu.

                           3. Bērnu specifiskās vajadzības pēc pielāgotas ēdienkartes.

Izglītojamo vecāki ar aktuālo ēdienkarti var iepazīties ELIIS tiešsaistes sistēmas sadaļā "Ēdienkarte".

 

Mūsu pavārītes rūpējas, lai Jūsu bērni būtu veselīgi un gardi paēduši!