2021./2022.m.g.

"Bitīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst.12:00                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 12:00

                                      Piektdienās plkst. 12:00                                                         Trešdienās plkst. 12:10

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.12:00

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.
7:30-8:45
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:45
Brokastis.
9:00-12:30
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:30
Pusdienas.
13:00-15:00        
Atpūta.
15:00-15:30
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:30
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

2021./2022.m.g.

"Zinīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst.9:00                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 9:30

                                      Piektdienās plkst. 9:00                                                       Trešdienās plkst. 9:30

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.9:30

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.
7:30-8:45
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:45
Brokastis.
9:00-12:30
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:30
Pusdienas.
13:00-15:00        
Atpūta.
15:00-15:30
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:30
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu došanās mājās.                     
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).  
     

2021./2022.m.g.

 "Rūķīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst. 11:30                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 11:10

                                      Piektdienās plkst. 11:30                                                       Trešdienās plkst. 11:10

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.11:10

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanā dežūrgrupā.
7:30-8:30
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:30
Brokastis.
8:50-12:00
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā), pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:00
Pusdienas.
12:30-15:00       
Atpūta.
15:00-15:20
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:00
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

2021./2022.m.g.

"Ķiparu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības: Otrdienās plkst. 9.50                       Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 10:05

                                      Piektdienās plkst. 9:50                                                      Trešdienās plkst. 10:05

                                                                                                                                     Ceturtdienās plkst.10:05

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanā dežūrgrupā.
7:30-8:30
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:30
Brokastis.
8:50-12:00
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā), pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:00
Pusdienas.
12:30-15:00       
Atpūta.
15:00-15:20
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:00
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

2021./2022.m.g.

"Taurenīšu" grupas dienas ritms

 

Mūzikas nodarbības:                                                                                                     Otrdienās Sporta nodarbības: Pirmdienās plkst. 10:40

                                                                                                                                          Trešdienās plkst. 10:40

                                                                                                                                          Ceturtdienās plkst.10:40

7:00-7:30
Ierašanās un uzturēšanā dežūrgrupā.
7:30-8:45
Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.
8:45
Brokastis
9:00-12:00
Rotaļnodarbība (telpā vai ārā), pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).
12:00
Pusdienas.
12:30-15:00       
Atpūta.
15:00-15:30
Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.
15:30
Launags.
16:00-18:00
Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.
18:00-18:30
Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).