"Rūķīši"

        Rūķīšu saimē rosās 10 braši rūķu zēni un 6 burvīgas rūķu meitenes vecumā no 4,7 līdz 7 gadiem.

Par rūķīšu saimi ir atbildīgas divas mīlošas un radošas fejas - audzinātājas Jekaterina un Iveta, kā ar mūsu jaukā un izpalīdzīgā Sanita, bez kuras mūsu ikdiena nav iedomājama.

        Mums ikdienā patīk celt, būvēt, rotaļāties, kā arī padziļināt savas jau esošās zināšanas. Mēs eksperimentējam, ejam dabā, izzinām apkārtējo pasauli un palīdzam sakopt apkārtējo vidi, lai justos komfortabli un droši.

Ikdienā ļoti patīk darboties ar dabas materiāliem, kuru mums ir ļoti daudz. Tās mums palīdzēja sagādāt vecāki un protams, mēs paši, kad dodamies pastaigās.

         Mums ir ļoti jauka sporta skolotāja Baiba, ar kuru sporta aktivitātes pārvēršas par jauku darbošanos svaigā gaisā.

Kopā mēs radam prieku, enerģiju un gandarījumu par paveikto, jo kopā mēs esam viena stipra komanda.

 

DIENAS RITMS "RŪĶĪŠU" GRUPĀ

 

   7.00  - 7.30         Ierašanās un uzturēšanās dežūrgrupā.

   7.30  -  8.45        Pakāpeniska pārējo bērnu ierašanās, rīta sarunas, rotaļas un spēles, gatavošanās brokastīm.

   8.45                     Brokastis.

   9.00  - 12.30       Rotaļnodarbība (telpā vai ārā)/pastaiga (atkarīgs no laikapstākļiem).

   12.30                   Pusdienas.

   13.00 - 15.00      Atpūta.

   15.00 - 15.30      Bērnu mošanās, gatavošanās launagam.

   15.30                   Launags.

   16.00 - 18.00      Rotaļnodarbība telpā vai ārā. Bērnu pakāpeniska došanās mājās.

   18.00 - 18.30      Bērna uzturēšanās dežūrgrupā (pēc nepieciešamības).

„Rūķīšu” grupiņā mācās 9 zēni. Izzināt pasauli un tās likumsakarības palīdz pirmsskolas skolotājas Iveta Brūvere un Jekaterina Nosuļa, pirmsskolas skolotāju palīgs – Sanita Grandovska.
           Liels sveiciens no “Rūķīšu” grupas bērniem. Mēs allaž tiecamies veikt jaunus, izzinošus un radošus darbiņus. Tiecamies un nebaidāmies pieņemt izaicinājumus.
Rudens mēneši tiks sagaidīti ar latviešu tradīciju svinībām –  bērnudārza 20. gadu dzimšanas dienu, Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Latvijas neatkarības dienu. 
Ziemas mēnešos lasīsim pasakas par ziemu un Ziemassvētkiem, iesaistīsim vecākus radošajās darbnīcās un gatavosimies Ziemassvētku burvībai.
 Martā tiks svinēta starptautiskā dzimtās valodas diena, bērni skandinās dažādās valodās dzejoļus, dziedās dziesmas un veidos stāstījumu par savu dzimto valodu. Aprīlī svinēsim pavasara saulgrieža svētkus – Lieldienas, ar rotaļām, dziesmām, olu ripināšanu un cienāšanu.
Pavasara mirkļi tiks sagaidīti arī ar lielu mīlestību par godu Māmiņdienas svinībām. 
Šogad mūsu grupiņa arī iesaistīsies UNESCO projektā un mūsu izvēlētā tēma ir „cilvēktiesību diena”. Aprīlī prezentēsim ar bērniem UNESCO projekta ietvaros dažādus darbiņus.
Ieradumi un veids, kā mēs tiekam galā ar ikdienas izaicinājumiem, rada mūsu bērnos pareizo dzīvesveidu, un viņi nes šo mācību līdzi. Mēs ticam, ka bērniem piemīt neiedomājami absorbējošs prāts, kas uzsūc visu, ko tie redz, dzird un piedzīvo. Pārdomāti plānojot vidi, kurā bērns aug un mācās, nodrošinām tam pozitīvu pieredzi, kas ļauj bērnam izaugt ar veselīgu prātu, attieksmi un veselīgu dzīves stratēģiju. (M.Montesori